Teamcoaching (management)team

‘Suzanne weet een setting te creëren die iedereen uitnodigt om actief te participeren’

Het doel van teamcoaching is de samenwerking en het functioneren van het team als geheel te versterken. Een traject start met een analyse waarin de wensen en verwachtingen duidelijk worden. 

Met inbreng van deelnemers verkent Suzanne de vraag. Soms ook met behulp van individuele interviews. Pas daarna wordt de aanpak bepaald.Dat geeft meer commitment en draagvlak voor de teamcoaching. 

Teamcoaching kan worden ingezet voor verschillende doelgroepen, een paar voorbeelden zijn:

  • Teamcoaching van een managementteam (kracht en tegenkracht in het MT beter benutten, elkaar feedback geven, het huidig functioneren optimaliseren, een zelfevaluatie)
  • Teamcoaching van een vakgroep (bv medisch specialisten, psychologen, fysiotherapeuten of specialisten ouderen geneeskunde) gezamenlijke toekomstvisie, doelen stellen, meer eigen verantwoordelijkheid nemen, elkaar feedback geven en kwaliteiten beter benutten).
  • Teamcoaching van een afdeling (bv een team arrangeurs, een team zorginkoop, een team arbeidscoaches)
  • Teamcoaching van meerhoofdige Raad van Bestuur (professionele samenwerking versterken, elkaar meer aanspreken op gedrag, kwaliteit en resultaat, zelfevaluatie)
 

BrinQ werkt graag met interventies vanuit de systeemtheorie. Dat geeft vaak nieuwe inzichten op samenhang, wisselwerking en betrekkingen tussen mensen. Systeemgerichte vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

  • Wat zijn patronen in een team?
  • Hoe is het relatienetwerk?
  • Wat geeft het meeste energieverlies?
  • Waar zit ruimte voor iets nieuws?
  • Waaraan zien we dat we vooruit gaan?

“In goede sfeer weet ze hetgeen in het team speelt op tafel te leggen en samen met de groep te doorgronden. Altijd met respect voor de grenzen van de deelnemers. Veel wat besproken wordt is direct toepasbaar.”

Deelnemer teamcoach traject

Team Coaching MT